Hlavní menu


Další nabídka

GPS 50°29'29.714"N, 15°9'47.053"E
Počasí online

Akce


Nejčtenější články


Informujeme


Divadelní spolek Vesna v Libošovicích

Vloženo: 10.03.2015

Činnost divadelního klubu VESNA v Libošovicích byla medializována v papírové i elektronické podobě. Zde Vám představujeme články, které o bohaté divadelní činnosti pojednávají. Pokud víte o dalších, rád je zde uveřejníme, včetně fotografií.

 

ROK 1979

zdroj: zpravodaj Šrámkova Sobotka, leden-březen 1979

V Libošovicích hráli 20. a 21.ledna ochotníci divadelního klubu Vesna Švadrlíkovu satirickou komedii Honorace z pastoušky. Zkušený a obětavý režisér Frišný dovede vybrat hru, která odpovídá možnostem vesnického souboru a obsadí dobře role podle charakteru a typu každého z herců. Není to maličkost dát dnes dohromady čtrnáctičlenný kolektiv lidí ze závodů a továren, ochotníků většinou středního věku, s nimiž práce nebývá zrovna lehká a na zkoušky abys čas hledal. Hrát na miniaturním primitivním jevišti chce také značnou dávku režisérské vynalézavosti. Švandrlíkova hra napadá měšťácký způsob života novodobé společnosti, úplatkářství, nevkus chalupářů, neporozumění mládeži, všechno v pestrém sledu nenáročných staronových vtipů, nápadů a scének, osvědčených ve fraškách šamberkovského ražení. Znají-li herci dobře text, na němž lze stavět a improvizovat, dostane hra lehkost a rychlý spád, který nutně potřebuje, aby uspěla. Protože premiéra 20.ledna tohle všechno ještě neměla, četné obecenstvo leccos odpustilo, dobře se bavilo a oceňovalo, co ocenit nutno: že v Libošovicích se najdou lidé, kteří mají radost ze hry a chtějí pobavit druhé. Nechybějí jim k tomu schopnosti a co je pěkné, má pro jejich hru porozumění i předseda místního národního výboru, který představení vtipně zahajoval.
M.H.

 

ROK 1983

zdroj: zpravodaj Šrámkova Sobotka, duben-červen 1983

Libošovice k Roku českého divadla

Divadelní soubor družstevního klubu Vesna v Libošovicích při JZD Nástup Sobotka byl založen jako ochotnický soubor v roce 1920. Hrálo se s přestávkami, soustavná práce začala v roce 1956 a roku 1960 stal se soubor družstevním klubem. Největšího úspěchu dosáhl soubor v roce 1976 na mezikrajské soutěži v Klámoši s divadelní hrou Korbelovou Sousedi. Mnohokrát byla reprízována Švandrlíkova Honorace z pastoušky, poprvé hrána v roce 1979.
Rok českého divadla chtěl soubor oslavit opět veselohrou, ale hodnotnou hrou z české klasiky. Režisér Květoslav Fryšný, který léta v libošovickém divadelnictví obětavě pracuje, vybrak šťastně pro možnosti souboru a jeho obecenstvo V.K.Klicpery Ženský boj v úpravě Pleskotově. S velkým elánem sehráli Libošovičtí tuto hru dvakrát o velikonočních svátcích před přeplněným hledištěm. Je třeba vyzvednout dobrou dikci, přirozený projev, kontakt s obecenstvem a radostnou atmosféru na jevišti i v hledišti, kterou přináší Rok českého divadla. Pečlivá ruka režisérova je vidět na tomto úspěšném představení.
red.

 

ROK 1998

Ohlédnutí za divadelní činností DK VESNA Libošovice
http://www.jicinsko.cz/zss/98/zss983fr.htm

 

O divadle v Libošovicích
http://www.jicinsko.cz/zss/98/zss985-2.htm nebo
http://amaterskedivadlo.cz/main.php?data=txt&id=5822


Další informace najdete ve výpisu kroniky Libošovic

http://vyvoj.adent.cz/vyvoj/libosovice.cz/kronika-obce-libosovice-v-letech-1981---1999

Fotografie z několika her