Hlavní menu


Další nabídka

GPS 50°29'29.714"N, 15°9'47.053"E
Počasí online

Akce


Nejčtenější články


Informujeme


Kostel sv.Prokopa v Libošovicích

Vloženo: 10.03.2015 | Přečteno 1548x

Kostel sv.Prokopa v Libošovicích

Nejstarší zprávy o libošovické farnosti a o kostele sv.Prokopa jsou z roku 1352. Z konce 14.století a počátku 15.století známe jména několika zdejších kněží (Jan Adův). Kostel byl dřevěný, kolem něho byl hřbitov a dřevěná byla i zvonice.
K velké změně došlo počátkem 17.století, ldy v souvislosti s rekatolizací nechali Vilém z Lobkovic a jeho manželka Benigna postavit asi roku 1616 nový pozdněgotický kamenný kostel. Účast Petra Vlacha, který se podílel na stavbě soboteckého chrámu a žil v Sobotce, není potvrzena. Na zvonici byl zavěšen za Kryštofa z Lobkovic zvon Václav z roku 1574, ulitý zvonařem Ondřejem z Nového Města Pražského. K němu nechal Jan Rudolf Trčka z Lípy a jeho manželka Marie Magdaléna slít v roce 1620 další zvon Prokop od mladoboleslavského zvonaře Jakuba. Stalo se tak za duchovní správy soboteckého děkana Ondřeje Hlavatia. Stavba kostela i ulití obou zvonů dokumentuje snahy kosteckých Lobkoviců obnovit ma jejich panství katolictví mírnou cestou.
Kostel je obdélná jednolodní stavba s polygonálně zakončeným presbytářem. Jeho inventář se postupně rozmnožoval. V roce 1763 přibyl malý zvon Panny Barbory, zhotovený pražským zvonařem Janem Jiřím Kühnerem. Roku 1792 sem byly přeneseny varhany ze zrušeného kostela sv.Václava v Mladé Boleslavi. V roce 1829 byla pořízena nová kazatelna, o rok později byla upravena oratoř a přistavena zákristie (projektoval jičínský stavitel Josef Oppolzer). V roce 1874 byl o dva pilíře prodloužen kostel a byla přistavena hranolovitá věž s jehlancovou střechou, za dva roky přibyla i věžička na střeše kostela. Předchozí dřevěná zvonice byla v rohu hřbitova naproti mostu u hřbitovní brány. Na hlavní oltáři je obraz sv.Prokopa a sochy sv.Norberta a sv.Jana.
V období protireformace byla libošovická farnost dlouho spravována ze Sobotky. Až v roce 1787 byla obnovena lokálie a v roce 1861 farnost. Jako lokalisti se tu vystřídali Josef Kašpar, Josef Horák, Jan Kolátor, Antonín Kles, Antonín Učík aj. Z farářů zůstali v paměti Vojtěch Beitler, Jan Rutta, Jan Folprecht, František Kolátor, František Effler a naposledy tu působil administrátor František Vencl. Po druhé světové válce byla farnost opět spravována ze Sobotky.
Stavební situace kostela se však pomalu stávala vážnou a tak obec zahájila v roce 1999 opravu. Nejprve byla nákladem 200 000Kč z obecní pokladny renovována hřbitovní zeď. O dva roky později byla z příspěvku obce a okresního úřadurekonstruována část střechy - náklad 475 000Kč.
Sháněly se další peníze, a tak ve stejném roce oslovil starosta Josef Ort a sobotecký děkan P.Zdeněk Maryška Nadaci Jana Bohuslava Horáčka, rodáka z nedalekých Radvánovic. Nadace přislíbila pomoc, byl vypracován projekt, vypsáno výběrové řízení a firmy STATIC z Turnova a JURIGA se mohly pustit do práce. Byla dokončena oprava střechy, kostel byl omítnut, došlo i na kostelní hodiny. Celá akce proběhla v roce 2002 a vyžádala si asi 3 milióny Kč, které uhradil oslovený mecenáš pan Horáček. Bez jeho pomoci by se opravy protáhly na několik let a kulturní památka by dále chátrala. Takto se opravou podtrhl impozantní zjev celé stavby, která pyšně hlídá a krášlírozrůstající se obec.
Bohužel, s pomocí štědrého mecenáše již obec počítat nemůže, jelikož pan Horáček 19.října 2002 zemřel. Zastupitelé obce se však nevzdávají a starosta hledá jiné finanční zdroje pro dokončení opravy kostela a záchranu dalších chátrajících kulturních památek, především památné zvonice v Nepřívěci.
 

z materiálů Marie Šimkové