Hlavní menu


Další nabídka

GPS 50°29'29.714"N, 15°9'47.053"E
Počasí online

Akce


Nejčtenější články


Informujeme


Zpráva o PNO2019

thumb
Vloženo: 29.08.2019

Zápis z 9. ročníku PNO Malechovice

 

V roce 2019 proběhl již 9. ročník tradičního Pozorování noční oblohy na Novákově kopci v Malechovicích s profesionálním hvězdářem Pavlem Bromem. O hudební produkci postaralo hudební těleso SWING SOCIETY a KMČ (Kdo má čas) – a bylo to dobře. V podání skvělé zpěvačky zazněly mj. dva francouzské šansony, a na akci byl přítomen Francouz Victor a již po několikáté přijeli dcera a vnuk prof. Zahrádky žijící v Londýně. 9. ročník byl proto nepochybně mezinárodní a Pavlův výklad probíhal vícejazyčně. Agrochov Sobotka, a. s. ochotně posekal a shrabal celý Novákův kopec, čímž vytvořil prostor pro skotačení dětí.

Tématem 9. ročníku (v souladu s letošním programem MB hvězdárny) byla Harmonie světů, inspirovaná výročím 400 let od vydání stejnojmenného díla J. Keplera (Harmonices mundi, 1619 v Linci). Už rok v předstihu se organizátorům podařilo toto téma skloubit s dalšími neodmyslitelnými součástmi akce – harmonie chutí, harmonie barev a vůní. Pavel v úvodu všechny přítomné vyzval, aby se na celý večer správně „naladili“ a „zharmonizovali“. Pro nejmenší děti byly připraveny pohybové soutěže (harmonie v pohybu), které pro letošní rok zajistili Martin a Miloslav.

Pavel se při pohledu na předpověď počasí rozhodl omezit dalekohledy na dva menší refraktory. Raději přivezl zajímavé „hračky“ a pomůcky na ukázku, které představil ve čtyřech blocích. První blok patřil úvodu do tématu (účastníci poznali na obrázku J. Keplera), Pavel připomněl Keplerovy zákony i teorii kolem logaritmů, děti v publiku byly překvapeny, že se dá pomocí dvou pravítek nejen sčítat, ale i násobit. Tato část následovala po úvodu kapelníka Fandy Kozderky, který se věnoval pojmu harmonie z pohledu hudební teorie, čímž nasadil laťku poměrně vysoko a nahrál tak Pavlovi pro logaritmy… Proto skvěle naladěnému publiku Pavel naservíroval i symbolický souboj s podtitulem: „Natřou to junáci se smartphony mazákům s logárem?“ Zúčastnění měli za úkol ze zadaných číselných hodnot správně spočítat oběžnou rychlost Země na své dráze okolo Slunce. Pavel všem ukázal a vysvětlil, že se dá výpočet na logáru provést poměrně rychle a s dostatečnou přesností na tři platné cifry – 29,9 km/s. Než kapela opět spustila, Alenka odměnila soutěžící novou knihou malechovických pohádek Všech pět pohromadě a Pavel Pospíšil představil publiku nejzajímavější kousky ze své dlouholeté sbírky logaritmických pravítek různých délek, tvarů a oborů použití. Největší úsměvy nepochybně vzbudilo pravítko zemědělské, kde počáteční ryska vyjadřuje okamžik připuštění a následující rysky potom oprasení, obahnění (ovcí), otelení, ohřebení atd.

Než začal druhý blok vědy, organizátoři vyhlásili výsledky dětských soutěží a Alenka účastníky odměnila knihami, které si děti mohly vybrat (včetně nové publikace Všech pět pohromadě). Ve druhém bloku Pavel s asistencí 15-letého Pepíka Kyselo názorně pomocí dlouhé pružiny vysvětlil podstatu šíření nejen hudebních tónů jakožto podélných zvukových vln, ale i světla neboli příčného elektromagnetického vlnění. Lidé si připomněli, že frekvence určuje výšku tónu, resp. barvu světla, a pochopili vlastnost světla polarizaci i její využití např. v polarizačních filtrech. Starší pamětníci uhodli první hádanku „Co to je?“, proto se Pepa Kyselo nakonec chopil kliky a rozezněl přenosnou sirénu (zdroj zvuku – navíc bylo ověřeno, že funguje v obou směrech otáčení). Druhá otázka byla těžší – uhodnout hudební nástroj, na který se hraje, aniž by se ho umělec dotknul. Hru na těrmenvox (theremin) si účastníci poslechli v podání Pepíka Kyselo.

Třetí blok měl titul Chvála vlnám (všeho druhu). Pavel mluvil o komunikaci (nejen prostřednictvím radiových vln jako třeba při přistání prvního člověka na Měsíci před 50 lety), dále o ultrazvuku jako v případě těhotenství, tak i výzkumu vnitřní struktury vesmírných těles, tzn. o seismologii a helioseismologii. Připomněl skotského fyzika J. C. Maxwella, který předpověděl existenci elektromagnetických vln, H. Hertze, který je ověřil experimentálně, ale i A. Einsteina, jenž předpověděl existenci gravitačních vln. Posluchači se dozvěděli o nejnovějších přímých pozorováních jednak supermasivní černé díry prostřednictvím „celosvětového“ dalekohledu EHT, jednak o srážkách černých děr a neutronových hvězd pozorovaných detektory gravitačních vln LIGO (U.S.A.) a Virgo (EU). Astronomie díky gravitačním vlnám tak vstoupila do nové éry výzkumu – tzv. mnohopásmová astronomie (multi-messenger astronomy).

Čtvrtý blok patřil záporné stránce vlnění – elektromagnetickému smogu a světelnému znečištění. Pomocí speciálního měřidla se lidé názorně přesvědčili, že vyzařování moderních i starších mobilů je v rámci možností bezpečné. Především se dozvěděli, že v noci, kdy se vytváří důležitý spánkový hormon melatonin a tělo se regeneruje, by oči neměly být vystaveny modrému světlu, které na 1,5 hodiny přeruší tvorbu melatoninu a zmate tzv. gangliové buňky. Ty řídí cirkadiánní rytmus jak u lidí, tak podobně u ostatních živočichů. Závěr byl jasný: LED televize, smartphony a podobné zdroje modrého světla do ložnice nepatří! Nakonec Pavel připomněl 10 let od založení Jizerské oblasti tmavé oblohy (JOTO), podobně i dvě mladší – Manětínskou a Beskydskou oblast, což snad přiměje místní starosty k vyhlášení Malechovické oblasti tmavé oblohy, jak zaznělo v publiku. Po přednášce se zájemci s Honzou Myškou vydali mimo stan, aby pomocí SQM (Sky Quality Meter od kanadské firmy Unihedron) změřili kvalitu místní tmy. První odborné měření malechovické tmy za ideálních podmínek provedl o měsíc dříve 30. 6. 2019 kolem půlnoci Pavel Pospíšil (21,01 MPSAS) zapůjčeným SQM z mladoboleslavské hvězdárny a následující ráno jako první zadal výsledek do databáze skyquality.cz, resp. SkyQuality.com pro Malechovice. Přednáška skončila zodpovězením dotazů z publika ve 23:30 h. Honza Myška mezitím zájemcům rozdal informační materiály o JOTO a o správném svícení v noci.

Ve volném programu k tématu harmonie přispěli Pavel a Fanda Kozderka salsou. Fanda udával rytmus na konga a tři páry tanečníků předváděli na tanečním pažitu efektní variace. K zvýraznění rytmu se přidali 4 perkuse. Pavel to následně prohlásil za generální zkoušku pro příští 10. ročník. J

Po půlnoci se kupodivu ukázal Měsíc v oblacích a pár hvězd v pohybujících se oknech mezi mraky. Asi  15 zájemců tak pomocí dalekohledu 90/910 pozorovalo povrch Měsíce, barevnou dvojhvězdu Albireo, trojhvězdu Alcor a Mizar ve Velkém Voze (francouzsky [la kasrol] – prostě kastrol, pánvička!) a Pavel podle možností doplnil orientaci na letní, cirkumpolární a podzimní obloze. Kousek nad kopcem vykukoval Saturn, avšak oblačnost nedovolila většině jeho pozorování. Když asi po hodině pozorování oblohu znovu zakryla deka z mraků, Honza Myška pro netanečníky otevřel hvězdářský deštník, nasvětlil ho svou červenou čelovkou a zamířil jeho tyč na Polárku.

Skupinka nejvytrvalejších u barevného baru se rozešla ke spánku kolem 2:30.

Na letošním ročníku byly poprvé využity pásky v barvách Malechovic – bílé pro organizátory a zelené pro přispívající návštěvníky. Za příspěvek alespoň 100 Kč návštěvníci obdrželi vynikající domácí vaječný koňak od Mírovy sestry Radky. Akce přilákala návštěvníky z nejbližšího okolí, ale také hosty ze vzdálenějších míst, z Nového Jičína, z Pardubic, z Benátek n. Jizerou a zmíněného Londýna. Celkem 110 návštěvníků. Vybraný příspěvek byl předán Pavlovi na podporu mladoboleslavské hvězdárny. Letos využilo možnost přespat na kopci 20 lidí ve stanech a autech. Alenka ocenila, že vyhrazený nekomerční stůl ve čtvrtém rohu stanu se zaplnil všelijakými dobrotami, které lidé přinesli – proto nejčastější věta letošního ročníku byla: „Jo tak to byl tvůj koláč…“. Druhou nejčastější větou byla poznámka starostlivých rodičů: „Vidíš, já jsem ti to říkal(a)… (abys v noci nečuměl(a) do toho mobilu)!“

Na Novákově kopci se již několik let schází vybraná společnost dobře naladěných sousedů a přátel. Tradiční účastníci letos na výtečnou naplnili heslo již roky prezentované na plakátu – vzájemné ochutnávání doneseného občerstvení!

Děkujeme Michale a Honzovi za krásné fotografie. Děkujeme Obecnímu úřadu Libošovice za poskytnutí stanu, lavic, stolů, beameru a plátna. Zvláštní poděkování patří obětavým manželům Kozderkovým za přípravu akce plné harmonie chutí, vůní, barev a zvuků, harmonie pro všechny lidské smysly.

Zdá se, že se máme pro příští rok zase nač těšit!

 

Na Třech zubech a posléze u Kozderků zapsal Pavel Brom, upravil Miroslav Vaněk