Hlavní menu


Další nabídka

GPS 50°29'29.714"N, 15°9'47.053"E
Počasí online

Akce


Nejčtenější články


Informujeme


Český ráj očima archeologie – 300 tajemných míst a jejich příběhy

Vloženo: 10.03.2015 | Přečteno 7513x

Každé místo na Zemi má svoji historii, historii starou jako Země sama. Poměrně nedávnou historii Českého ráje známe z knih, časopisů, dokumentárních filmů nebo z kronik, ale prehistorii poznáme jen pomocí archeologie, např. v knize Český ráj očima archeologie – 300 tajemných míst a jejich příběhy od Jiřího Waldhausera.
Autor a přispěvatelé probírají archeologická naleziště po 6 krajinách – oblastech: Trosky a okolí, Prachovské skály, Kost a okolí, Mužský a okolí, Vyskeř a okolí a Hruboskalsko. V každé oblasti jsou vybrány pilotní lokality, které jsou popsány hned na začátku, poté jsou lokality v rámci řazeny abecedně dle katastrálního území měst a obcí. Zároveň s knihou vychází praktická pomůcka pro orientaci v terénu, Český ráj – archeologická mapa v měřítku 1:25000.
Autor, archeolog mladoboleslavského muzea PhDr.Jiří Waldhauser CSc., se nejstarší historií této turisticky oblíbené oblasti zabývá více než 40 let. Jeho příběhy vyprávějí o životě, obživě, bojích, kultech a pohřbívání lidí doby kamenné, bronzové, železné, Keltů, Germánů a Slovanů, čímž objevuje pravěk, středověk i novověk. K Českému ráji jej váže úzký vztah, je to rodiště jeho matky.
Libošovice a jejich katastrální území skýtají mnoho nálezů svědčících o dávném osídlení a užívání této oblasti. Příkladně: bronzová jehlice (Libošovice), jeskynní úkryty (Malechovice), pozůstatky činnosti popelnicových lidí (Nepřívěc), kamenná sekera (Podkost), ostatky vojáků (Pomníky), dílna z doby kamenné (Rytířova Lhota) a další.
Popularizací vědeckých poznatků, zaměřených na Český ráj, Kelty, Germány obohatil veřejnost o další knihu, prozrazující i polohu nalezišť. Jak se sám vyjadřuje, snad to napomůže lepšímu poznání tohoto malebného kousku naší země a vychová nové lidi dbající o jeho ochranu.