Hlavní menu


Další nabídka

GPS 50°29'29.714"N, 15°9'47.053"E
Počasí online

Akce


Nejčtenější články


Informujeme


Strom míru

Vloženo: 11.03.2015 | Přečteno 2031x

VÝSADBA STROMU MÍRU NA VYŠEHRADĚ

Mír podobně jako strom musí růst – skrze nás, naše činy a slova

Dne 1. 12. 2008 se v poledních hodinách pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma a radního Petra Štěpánka uskutečnila výsadba Stromu Míru na Vyšehradě.

Strom Míru vysadili Jeho Svatost svámí Mahéšvaránanda, Petr Štěpánek – radní hl. města Prahy pro oblast životního prostředí, evangelický farář Sváťa Karásek, Vladimír Sáňka – místopředseda sdružení muslimských obcí, rabín Michael Duschinsky, Petr Vachler – producent a scénárista, Roman Fuksa – předseda Společnosti Jóga v denním životě a Petr Vacek - herec a ekolog, který celou akci moderoval.

Shromážděné přivítala paní Miloslava Havelková, ředitelka Národní kulturní památky Vyšehrad, která poděkovala organizátorům, že se rozhodli vysadit strom právě na Vyšehradě. Vysvětlila, že pro strom bylo vybráno nejvzácnější místo Vyšehradu, tzv. královská a knížecí akropole, kde mj. sídlil ve středověku i první český král Vratislav.

Program pokračoval částí Truverské mše od Petra Ebena v podání Lady Leníčkové s ústředním mottem „Nám radostí jsi, Pane Ty“.

Následovaly proslovy jednotlivých osobností.

Sváťa Karásek vyslovil modlitbu: „Bože, otče života, před Tebou se skláníme všichni, kteří jsme přišli z různých společenství a uvědomujeme si, že mír je veliká věc – a k ní musíme dělat drobné krůčky v každodenním životě. Na stromě si uvědomujeme, že mír musí růst skrze nás, naše činy a slova. Nesetkáváme se poprvé ani naposled, učiň z našich jednotlivých setkání cestu, která směřuje k tvému pokoji a buď s námi. Amen.“

Vladimír Sáňka: „Mír je hodnota, bez které člověk nemůže žít plnohodnotně. Islám i ostatní monoteistická náboženství mají mír zakotvený ve své věrouce. Samotné slovo Islám pochází z kořene salama. Z téhož kořene je i slovo salám, které značí mír.“

Petr Štěpánek: „Tato lípa je štěp ze Semtínské lípy, památného stromu, který stál přes 200 let mezi Sobotkou a hradem Kost. V roce 1989 se lípě ulomila koruna a v roce 2000 se strom rozpadl celý. Díky Programu záchrany genofondu památných stromů Výzkumného ústavu Silva Taroucy zde dnes vysazujeme geneticky identický strom – vlastně jakési převtělení stromu původního. Přes Semtínskou lípu se od roku 1728, kdy byla vysazena, jistě převalilo mnoho válek a my doufáme, že alespoň stejně dlouhé období míru zažije tento strom.“

Michael Duschinsky: „Strom jako symbol jde ještě dál než 200 let, jde k samému počátku života, představuje kontinuitu života. Člověk je stromem, pokud má kořeny dole a roste vzhůru. Bez kořenů, tj. jednoty při stvoření světa, pouze vztahujeme ruce vzhůru k budoucnosti. Kořeny znamenají mír.“

Petr Vachler: „Budu stručný, moje poselství je méně betonu, více stromů.“

Petr Vacek: „Podle mě má mír šanci – párkrát v historii se to už podařilo.“

Svámí Mahéšvaránanda: „Dobré poledne. Rád zde dnes vidím naši budoucí kulturu – děti. Jim připadne úloha v budoucnosti se o strom starat. Bratři a sestry, cesty jsou různé, ale jeden cíl – Bůh, láska, jednota. Náboženství je jen jedno, mír, pravda a příroda je jen jedna. Védy říkají, že veškerá stvoření jsou vtělení Boží, že všechna stvoření jsou od jednoho Boha. Tedy i tento strom žije a má duši, cítí žízeň a hlad, zimu i horko. Jsem velice šťastný, že jsme dnes vysadili Strom Míru v Praze a rád bych poděkoval všem, kteří k tomu přispěli. Jsem také velice rád, že česká média mají tak vřelý vztah k ekologii a pozitivním věcem. To, co nyní napíšete a řeknete, pomůže míru ve světě. Přeji si ze srdce, aby zde strom pro mír stál dlouho. My všichni jsme jeho svědci a zejména přítomné děti jsou naděje míru.“

Poté všechny přítomné osobnosti společně strom zasadily a každý z několika set přítomných mu pak dotykem popřál dlouhý a zdravý život plný míru.