Hlavní menu


Další nabídka

GPS 50°29'29.714"N, 15°9'47.053"E
Počasí online

Akce


Nejčtenější články


Informujeme


Zpráva o PNO2020

thumb
Vloženo: 18.09.2020

 

Zápis z 10. ročníku Pozorování noční oblohy v Malechovicích

Na sobotu 15. 8. 2020 byl s ročním předstihem naplánován jubilejní 10. ročník již tradiční ustálené akce Pozorování noční oblohy PNO 2020. Díky této skutečnosti si všichni organizátoři a umělci mohli udělat čas a akce se zúčastnit. Propagaci a přípravy však ovlivnila pandemie koronaviru, resp. její očekávaná druhá vlna, kvůli které organizátoři do poslední chvíle nemohli s ničím pořádně počítat.

Téma 10. ročníku vymyslel Pavel B. až na jaře t. r. na základě telefonátu Míry V., který chtěl vytvořit plakát v novém designu. Jelikož pokaždé jsou neodmyslitelnou součástí akce dalekohledy MB hvězdárny i soukromé a protože slavný Hubblův kosmický dalekohled v tomto roce oslavil 30 let na oběžné dráze, téma se přímo nabízelo… Pro plakát byla použita poetická formulace „Naše oči do vesmíru“ a hned v úvodu Pavel účastníkům upřesnil, že přednáškové vstupy budou zaměřeny na dalekohledy, moderní astronomickou techniku i jejich historii. Na jubilejní akci mělo podle plánu vystoupit a vystoupilo více hudebních těles spřažených s místním kapelníkem Fandou Kozderkou, jmenovitě SWING SOCIETY a Hárápes (Hanuš, Radek, Petra a spol), proto hudební produkce začala již v 17:00 h, aby se umělci postupně vystřídali (a Pavel měl čas na odpočinek a společenské radosti).

Stan byl postaven v sobotu od 10 h v rekordním čase za 42 minut, a to v počtu 7 zkušených chlapů plus Anita Polcarová (16 let), stavbě velel Fanda. (Uklizení stanu v neděli ve 13 h po uschnutí trvalo po motivaci dosažení rekordního času opět v 7 mužích 15 minut včetně naložení.) Pečlivé posekání louky zajistil Pavel Pospíšil a Dáša vymezila prostor páskou, aby se předešlo sešlapání trávy. Příprava konkrétního astronomického programu v posledních letech vzniká prakticky s dvoudenním předstihem, kdy je známa aktuální předpověď počasí (která se pochopitelně mírně mění a zpřesňuje):

Nejspíš „výjimečné“ přeháňky v sobotu mezi 14–15 h způsobily, že na oficiální zahájení plánované v 18:00 h bylo přítomno jen asi 30 osob. Zároveň od 18 h se v soboteckém chrámu Sv. Máří Magdaleny konal koncert sopranistky Karolíny Cingrošové (Žmolíkové) a přátel, jehož účastníci proto přišli se zpožděním. 10. ročník byl tedy zahájen v 19:00 h, kdy bylo přítomno asi 50 osob, a to předsedkyní OSM Alenkou Pospíšilovou, která přednesla tři básně (Josef Brož: Malechovice, Jan Neruda: Letní nociVzhůru již hlavu, národe, jejichž autora i sbírku Písně kosmické správně hned podle první básně rozpoznal houslista SWING SOCIETY Karel Schreiber). Po poděkování všem, kdo se zasloužili o konání akce, Alenka předala slovo Dáše, která upřesnila několik organizačních informací (nově natřené obecní WC se srdíčkem schované pod jasanem, pytle na odpadky, stůl na občerstvovací příspěvky „něco malého na zub pro sebe i ostatní“ a bar), Míra pozval nejmladší účastníky na soutěže v trampském duchu, které připravil šerif z rovenského Zápolí Jarin (Jaromír) a nakonec se Pavel ujal prezentace ve svém prvním vstupu. Okomentoval předpověď počasí, že odpolední déšť pročistil atmosféru, smočil prach a ochladil vzduch a uvedl své přednáškové vstupy, které měly s hudebními bloky vyplnit čas až do vyjasnění a pozorování noční oblohy. V úvodu třemi fotografiemi krátce připomněl předchozí ročníky a jejich témata (2016–2019) a představil nainstalované dalekohledy (achromatický hledač komet 150/750 na montáži AZ-HD a apochromát 100/714 na těžké EQ montáži) i své asistenty Daniela, Adriana a Kubu, kteří se (po asistovaném složení svého stanu – poprvé) věnovali zájemcům u dalekohledů. Pavel v prvním bloku zmínil a pomocí apletů vysvětlil důležité vlastnosti a princip činnosti dalekohledů a uvedl hlavní pojmy, části, parametry a účel jednotlivé astronomické techniky. Pozval návštěvníky k pozorování dalekohledy (převrácené Trosky nikoliv kvůli pivu, ale vlastnostem optiky, Ještěd a kvůli kůrovcové kalamitě nově kaplička sv. Anny na Vyskři, ke které Alenka doplnila legendu, v jejímž průběhu si Pavel připravil ukázky malých dalekohledů – divadelní kukátko a triedr
10–30x50mm. Nakonec Pavel položil otázku na autora nejjednoduššího vědeckého pozorovacího přístroje a jeho autora – RNDr. Ivana Šolce, CSc., a jeho sluneční zrcátko, které po osobní vzpomínce Pavla Pospíšila v závěru ukázal.

Druhý Pavlův vstup od 20:30 h se věnoval objevu dalekohledů, historii a vývoji astronomické techniky. Přitom Pavel přítomným objasnil, proč na současném trhu existuje tolik různých optických designů a typů dalekohledů – každý totiž přináší nějaký kompromis v minimalizaci klasických optických vad nebo náročnosti výroby a tedy pořizovací ceny dalekohledu. Po třetím vstupu okolo 22 h zaměřeném na největší dalekohledy v minulosti, současnosti i plánované v budoucnosti již nastala opravdová tma a v dírách mezi mraky vykukovaly planety Jupiter a Saturn, k jejichž pozorování Pavel následně vyzval. Stále velký počet účastníků vyslechl poslední hudební vstup Hárápesu. Kolem 23:30 h Pavel zakončil své prezentace připomínkou 30 let Hubblova kosmického dalekohledu na oběžné dráze, jeho nejslavnější trable (s „brýlemi“) i snímky hlubokého vesmíru a zamyšlením se nad budoucností dalekohledů, velkých projektů (např. NEOWISE – jehož vedlejším produktem byl též objev velké komety C/2020 P3, kterou však jíž nebylo možné pozorovat pro její malou jasnost a oblačnost při obzoru). Letošní ročník měl za cíl vzdát poctu tradičnímu průzkumu a objevování vesmíru klasickými dalekohledy, zatímco v příštích ročnících může být prezentován nový nastupující trend „EAA“ (Electronically-Assisted Astronomy).

Na plánovanou salsu s živými perkusemi nakonec nedošlo kvůli společenské únavě účastníků a vyjasnění oblohy, které umožnilo pozorování planet (Jupiter, Saturn a Mars), barevné dvojhvězdy Albireo, početného systému Alcor a Mizar, galaxie M31 v Andromedě, dvojité otevřené hvězdokupy Chí a H v Perseu, hvězdokupy M45 Plejády. Počasí se vyvíjelo v zásadě podle předpovědi, mezi půlnocí a 3 h byla vymetená obloha. Míra šel spát po diskusi pod stanem ve 4 h. Poté však oproti předpovědi začaly přicházet mraky, bylo však možné na úplný konec pozorovat fázi (srpek) Venuše a povrch Měsíce, když se vyhouply dostatečně vysoko nad obzor. Poslední zájemci odešli na kutě kolem 4:30 h. Pavel po úklidu techniky a kontrole místa již za dostatečného světla při svítání ulehl na Třech zubech krátce před 6 h.

 

Závěr

Podle pásek přispělo do „helmy, která měla ztěžknout,“ 75 osob za „velké překvapení“ od Míry (výborný koláč) a celkem se akce zúčastnilo asi 130 osob. Dáša napočítala 25 aut na louce plus čtyři u Kozderků na dvoře. Míra zaznamenal 4 osoby ve stanech, 7 pod širákem a 6 v autě. Rovněž 10. ročník měl mezinárodní účast (vnuk manželů Zahrádkových John z Anglie na dobu 18:45–20 h a francouzsky mluvící Belgičanka Caroline s dětmi Pemou a Mateem). Mj. se zúčastnila i zpěvačka Monika Agrebi z Ml. Boleslavi. Z obdobné tradiční akce na Jizerce (JOTO – Jizerská oblast tmavé oblohy), která probíhala souběžně, přijel v pozdějších hodinách na Novákův kopec do Malechovic Honza Myška.

Občerstvení celý večer zajišťovala rodina Šestákových z Řep. Začalo se 50 l žateckého piva Premier 12°. Potom byly naraženy 2 třicetilitrové sudy Plzně 12° (první sud odběhl Fanda narazit od cong okolo 20 h, druhý byl načat během posledního vstupu Pavla okolo 23:30 h a dokončen při balení stanu v neděli. Fanda připravil 18 litrů multizvěřinového guláše („srnčí a dančí na kančím“), snědlo se 36 klobás. Dále se vypilo 7 litrů bílého vína a zdravé jádro se rozloučilo dezinfekcí COVIDu 14letým Fandovým calvadosem. V nabídce dále bylo a vypilo se 21 litrových lahví moštů od Staré Dámy z Křižan, 10 lahví nealko piva. Kupodivu nikdo nechtěl ani jedno kafe, ani čaj a nespotřeboval se žádný plyn. V tomto jubilejním ročníku se podle Alenky zúčastnil větší počet obyvatel samotných Libošovic.

Nikdo ze 135 osob ani na chvíli nepomyslel na nutnost a účinnost roušek chránících před šířením koronaviru, všichni se zachovali zodpovědně (přišli zdrávi) a celou akci si ve zdraví užili.

 

Na Třech zubech zapsal v neděli 16. 8. 2020 v 17:30 h a posléze u Kozderků po guláši doplnil

 

Pavel Brom

 

Revize: Míra Vaněk a kol. organizátorů.

 

 

Termín 11. ročníku byl Pavlem stanoven na tradiční sobotu 14. 8. 2021. Jeho téma se bude odvíjet od uplynulých 100 let od udělení Nobelovy cenu A. Einsteinovi a Pavel plánuje mluvit o metodách poznávání vesmíru s využitím moderní vědy, opět doplněných zajímavými fyzikálními pokusy. A třeba si poprvé vyzkoušíme pozorovat oblohu v novém trendu „EAA“…